Varování před nebezpečím

10.02.2011 13:13
Už z raných historických dob se traduje, že mnoho zvířat disponuje jakýmsi "varovacím systémem", kterým vytuší například přírodní katastrofy jako zemětřesení. Ovce, hovězí dobytek, koně a muly nevstoupí v takových případech do svých ohrad, krysy a hadi opouštějí svůj příbytek, a tak varují před nadcházejícím nebezpečím. Na Pekingské univerzitě plánují zoologové výstražný systém na podkladě intenzivního pozorování zvířat. Tibetský jak si například při hrozícím nebezpečí lehne na zem, natáhne všechny čtyři nohy před sebe a chová se neobvykle netečně. Medvědi pandy se s křikem drží za hlavu, labutě opouštějí vodu a lehají si na zem.