Klinická smrt

Kladné i záporné zážitky

Cesta tunelem, setkání se zemřelými přáteli nebo panoramatický přehled života od dětství až po současnost. To jsou jen nejznámější, celkem pozitivní zážitky lidí, kteří prošli klinickou smrtí....

Bylo vědecky doloženo a oficiálně potvrzeno

Jedinec,který zemře,tak automaticky ze sebe ztrácí 21 gramů. NDE většinou trvá okolo 5-10 minut,také byly nahlášeny případy,že až i 45 minut. Byl i případ,kdy jedinec upadl několikrát do...

Reinkarnace a minulé životy

Z lat. reincarnatio, »nové vtělení«. Znamená přijetí dalšího tělesného života po smrti. S pojmem reinkarnace (znovuzrození, stěhování duší, palingeneze, metempsychóza) se setkáváme v mnoha...

Lucidní snění

Lucid dreams - 'mentální jasnosti'

Lucidní sny jsou  typem snů, během nichž si  uvědomujeme  že sníme. Tato skutečnost je pro tyto stavy zcela charakteristická a je tedy právě tím, čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. Zjištění, že se naše vědomí nachází ve stavu snění, zatímco tělo spí, je totiž doslova...

Nácvik, léčení.. Proč lucidně snít?

Proč lucidně snít Uslyší-li někdo o lucidním snění, pak se často ptá: " Proč vlastně bych měl lucidně snít? K čemu je to dobré?". Vezmeme-li v úvahu, že jakmile zvládneme lucidní snění jsme ve snech omezeni pouze svou představivostí a tvořivostí a ne společenskými nebo fyzikálními zákony.Pak...