Štír

10.02.2011 13:00

 

( Scorpio )
 - osmé znamení zvěrokruhu - 
( 23. října - 21. listopadu )*
( Princ Pohárů vzduch vody )
 
Štír : Štír je znamení nejvíce zahleděné do sebe. Jeho symbolem je štír, zvíře, které rádo žije ve tmě a dovede silně bodat, když ho někdo ruší v jeho klidu. Působením Marsu se intenzívní pocity tohoto znamení stávají tvrdohlavějšími, zatímco Pluto je stupňuje až k posedlosti a pevná kvalita je tlačí do nepoddajné formy. Typy ze znamení Štíra se zajímají často až vášnivě o nějakou věc, kterou sledují se smrtelně vážným nasazením ( např. Magii ). Lidé narození v tomto znamení instinktivně vědí, co je správné a co je nesprávné a i když se jejich pocit neshoduje vždy s běžnou morálkou, působí přesto jako mocný osobní popud. Lidé ze znamení Štíra se dovedou vážně zamilovat, dovedou ale také potají, když jim někdo ublíží nebo je odmítne, po celé hodiny spřádat hořké plány odplaty. Zajímají se obvykle o vše, co je záhadné, tmavé a skryté, z čehož vyplývá celá paleta činností, kterým dávají přednost. Tak se z nich často stávají psychologové, terapeuti, archeologové, historici, léčitelé, horníci, speleologové, astronomové, detektivové, nebo se obracejí k tajuplným náboženským kultům nebo obskurním politickým skupinkám. Problémy řeší Štír nejraději vše rozvracejícími, stoprocentními změnami. Jeho barvy - červená (mars) a černá(pluto) jsou barvy anarchistické vlajky. Velkou slabostí tohoto znamení je jeho nepohyblivost a odpor ke změně. Jeho síla spočívá v energii vášnivě se do něčeho pouštět.

SYMBOL : Štír jako smrtící živočich. V mytologii je symbolem smrti a zmrtvýchvstání ( srov. egyptský skarab ). K symbolu "m" pro velké podzimní souhvězdí byl připojen štírův ocas, nebo žahavý šíp, žahavý osten .

ROČNÍ OBDOBÍ : Podzim ( 23. října až 21. listopadu )

Živel : VODA. Hledání hloubek, škála citů, cítit, toužit, lpět na něčem, plakat, obnovení věčným koloběhem vody, člověk "pod tlakem" .
Pevné, fixní, konsolidující,upevňující znamení. Podržet, vlastnit, trvat, pevnost, pomalost .

VLÁDCE/REGENT/DISPOZITOR : PLUTO, vedlejší vládce MARS. Pluto : Proměna, moc, prainstinkt, regenerace, krize, sugesce, ovlivnění, sexualita, kontrola, donucení .

PŘIŘAZENÍ K DOMU : 8. dům ( stabilní dům )

PROTILEHLÉ ZNAMENÍ : Býk .

POSELSTVÍ/KLÍČOVÉ VĚTY : Zavazuji se ideji./Vážu se na představy, cíle a lidi. Vidím pod povrch věcí.
Jsem silně sexuální. Princip transformace. Rozpouštění podstaty. Jsem Orel. Mám intuici. Buď a nebo. Život nebo Smrt. Potřebuji extázi, orgasmus, malou smrt.

KLÍČOVÁ SLOVA : Vazba, zakotvení; zemři a povstaň .

CHARAKTERISTIKA ZNAMENÍ ŠTÍRA : V antické mytologii se zobrazuje Štír také jako orel a had, což velmi dobře vyjadřuje škálu citů od zdola až nahoru, kterou vyjádřil J.W. Goethe slovy : "K nebi plesající, k smrti zarmoucen". Znamení Štíra symbolizuje dychtivost po výškách a hloubkách a po duševním procítění dvou pólů poznání : duchovna a sexuality . V této době začíná zimní spánek přírody, dá se říci, že příroda umírá . Noci se prodlužují, počasí je nepříjemné, nebe je většinou tmavé, zatažené a skučí vítr . Takováto scenérie probouzí citové touhy a přináší smutnou a trudnomyslnou náladu. Vynořují se strach a úvahy o Smrti.

KLADY + : Pud sebezáchovy, citová hloubka, citová vůle, věrnost, odvaha se obětovat, nezávislost spojená se závislostí na někom, bystrost, paměť, loajalita, pohlavní pud, houževnatost, chtít přijít věci na kloub, schopnost regenerace .

ZÁPORY - : Výbušnost, zlost, náladovost, mít v moci, uvázat se na někoho, schopnost jiné zraňovat. Jsou-li jeho city zraněny, pak setrvává v bolesti , na základě citové bolesti schopen pomsty a nenávisti.

TÉMA : Obětování osobnosti ve prospěch přežití, případně udržení rodu. Fixovanost na jedno téma, Představy mají řídit skutečnost, Touha po překonání starého, přežitého; Zrození nového, proměněného; Transformace .

MOTIVACE : Uskutečnění představ, Sklon k extrému a k perfekcionismu, Hledání nejzazších možných hranic zkušenosti .

CÍL : Duchovní překonání smrti, Upsat se nějaké věci nebo myšlence, Zajistit zachování druhu nebo rodu (klanu).

UČEBNÍ ÚKOL : Zkušenost vlastní bezmoci v konfrontaci s nepřetržitým tokem života, Poznání mezi realitou a představou .