Paměť přírody

10.02.2011 13:13
Anglický biolog profesor Rupert Sheldrake (nar. 1942) z Cambridgeské univerzity sestavil pokusy, na nichž se podílejí i laici. Všude na světě si už lidé povšimli neobvyklého chování domácích zvířat: psů, kteří jako by věděli, kdy se jejich chovatel vydal na cestu domů, koček, jež urazily stovky kilometrů, aby dorazily ke svým pánům. Tyto případy mají potvrzovat Sheldrakeovu teorii morfogenetických polí. Tato pole ztělesňují jakousi "paměť přírody", v níž jsou bez ohledu na čas a prostor uskladněny zkušenosti každého jedince. Tato pole jsou vybavena informacemi nejrůznějších životních forem. Shromažďují je, a tak dávají těmto živým bytostem ke zpracování "nádrž vědomostí". Jestliže si určitý počet příslušníků nějakého druhu vyvine určité chování, ostatní příslušníci je automaticky převezmou. Sheldrake říká těmto jevům "morfické rezonance".