Něco o spiritismu

10.02.2011 12:51

 Spiritismus je založen na přesvědčení, že lidská duše jedince přežívá i po jeho smrti. Podle tvrzení spiritistů to dokazuje komunikace s mrtvým prostřed-nictvím média, osoby, která umí navázat spojení "s druhou stranou", obyčejně v hypnotickém stavu. Spiritisté mohou být křesťané a mnoho křesťanů (nikoliv římských katolíků) věří, že spiritismus není v rozporu s biblickým učením. Moderní spiritismus má původ v USA, kde v Hydesvillu ve státě New York proná-sledovalo dům Foxovy rodiny po dlouhé měsíce podivné "chvění". S použitím vyťukávaného kódu zahájily sestry Foxovy Margaret (15) a Kate (12) "hovor" s "panem Splitfootem", který o sobě říkal, že je duchem muže zavražděného v tomto domě (kostra byla nalezena přibližně roku 1900 v základech). Zpráva o zázraku se "přičiněním" sestry Leah (34) rozšířila a dívky předváděly svoje mediální schop-nosti často a zištně. "Chvění stolku" a "otáčení", kdy stůl pod spirituálním vlivem levituje, se stalo nejdříve módní vášní a posléze novou manifestací náboženské vlny. Brzy se rozšířilo do Evropy. Přestože ortodoxní kněží, podobně jako bojovní bezvěrci, polemizovali se spiritismem, mnozí se radovali, že posmrtný život byl "prokázán". Ve prospěch spiritismu se v USA vyjádřili přední novinář Horace Greeley a myslitel William James. Asi od roku 1870 se některé skupiny prohlásili za "církve" a užívaly křesťanských písní a modliteb pro vytvoření příznivé atmosféry spirituální komunikace. Fyzikální média prohlašující, že zhmotňují duchy a předměty, která za časté usvědčili z podvodu, ustoupila mentálním médiím předávajícím pouze mluvená nebo psaná poselství. Spiritismus pozvolna dosáhl uznávaného náboženského postavení, jakému se těší dnes.