Lucidní snění a mimotělesné zážitky

22.02.2011 20:18

Lucidní snění je zvláštní typ snů, během nichž si daná osoba jasně uvědomuje, že sní. Člověk spí a přitom je schopen svůj sen ovládat. Když se probouzí ze snu, jeho mozek opouští spánkovou fázi REM (Rapid Eye Movement).

 

Zastánci lucidního snění tvrdí, že člověk může spát, ale přitom může být při vědomí. Jakmile dosáhne tohoto vědomí ve snu, může svůj sen "stabilizovat" a ten se pak stane jasnějším, živějším, realističtějším, než jsou jakékoliv běžné sny.
Anglický termín "lucid dream" pochází z poměrně nedávné doby, kdy se zkoumáním tohoto fenoménu začaly zabývat některé (zejména psychologické) vědní obory, jde však o jeden a týž typ snění, který byl znám pravděpodobně již před mnoha tisíci lety. Dnes se existence lucid dreams dostává stále více do podvědomí moderní západní civilizace, zejména zásluhou intenzivního výzkumu na tomto poli, díky kterému se stále častěji objevují nové a nové knihy zabývající se tímto tématem, otevírají se kurzy "lucid dreamingu“ a stále více a více lidí s tímto fenoménem začíná experimentovat individuálně. Výhodou takových experimentů je hlavně fakt, že zde neexistují téměř žádná významná rizika, která by mohla danou osobu jakkoliv ohrozit. Naopak, praktická stránka lucidních snů má tolik vysloveně pozitivních efektů na lidskou psychiku, že se jich dokonce někdy využívá v psychologické praxi k léčení některých duševních poruch. Jedním z příkladů takového praktického využití může být překonávání nejrůznějších druhů fóbií.
Souvislost lucidních snů s astrálními projekcemi a jim podobnými stavy je na první pohled očividná. Všechny tyto jevy totiž spadají do kategorie souhrnně označované jako OOBE – out of body experiences. Ty lze zjednodušeně rozdělit na tři hlavní skupiny. Patří sem zážitky během stavu klinické smrti (near death experiences), astrální projekce a do třetice právě lucidní snění. Všechny tyto fenomény jsou si navzájem velice blízké, týká se to zejména posledních dvou zmíněných skupin. Near death experiences se pak od nich liší především mnohonásobně vyšší stabilitou, intenzitou, jasností a většími možnostmi vůbec, někdy během nich můžeme dokonce zaznamenat existenci tzv. rozšířeného vědomí. Co se týče astrálních projekcí, ty mohou představovat promítnutí na různé roviny – nejčastěji však na rovinu fyzickou nebo právě na rovinu astrální (odtud jejich název). Projekce na fyzickou rovinu je do značné míry shodná se zážitky ve stavu klinické smrti, zatímco promítnutí na rovinu astrální je velice podobné lucidnímu snění. Vlastně jde téměř o jednu a tutéž věc, rozdíl spočívá pouze ve způsobu navození daného stavu.

Astrální cestování
Astrální cestování je také nazýváno zkratkou OBE nebo OOBE, což je Out of Body Experience - mimotělní zkušenosti. Jde vlastně o jakési "opuštění vlastního těla". Tento "mimotělesný zážitek", jak se tento jev často označuje, má řadu různých forem. Nejčastěji člověk ležící v posteli je zdánlivě probuzen, náhle zažívá podivné pocity, jako jsou vibrace celého těla, třes, ztrátu hmotnosti, nebo ochrnutí celého těla. Pak následuje velmi živý pocit opuštění vlastního fyzického těla a pocit druhého "astrálního těla", které se volně pohybuje prostorem. Dalšími příznaky jsou také slyšení hlasů, zvuků, vidění různých postav, světla, atd..