Kdo jsou mimozemšťané a Ufo?

12.03.2011 15:01

V dnešní době si již mnoho lidí nepokládá otázku jestli jsou mimozemšťané, ale otázku kdo jsou.

 

Ufo jsou realitou, sahající hluboko do minulosti lidstva a náš moderní svět, jak se zdá, neví, co si s touto realitou tajemna počít.

Bible mluví o tom, že tu s námi opravdu jsou duchovní bytosti - Satan a jeho padlí andělé, kteří se i těmito zjeveními snaží ovlivňovat naší historii. Ufo, mimozemšťané nejsou bytosti z jiných světů, to podle Bible možné není. Satan a pandlí andělé se vydávají za tyto námi záhadné bytosti a snaží se nás tak oklamat.

Ufo a mimozemšťané v historii.

Archeoastronautická teorie ukazuje „Oni“ přicházejí odedávna a v souvislosti s jejich působením a návštěvami na Zemi lze najít stopy.

1. Jedná se o legendy

Jedná se o legendy, ve kterých se popisují létací stroje, návštěvy „bohů“ a jejich vyslanců z nebe a podobně. Vyprávějí o nich Eskymácké báje, pověsti o nich jsou rozšířené v Jižní Americe, Africe i Austrálii. Bohy létající na nebesích – často v létacích strojích – nalezneme i v Keltských, Islandských a Norských bájích, ve staro germánských ságách, v Japonských mítech.

2. Skalní kresby

Skalní kresby, které znázorňují neobvyklé postavy ve skafandrech a předměty podobající se Ufo.

Jak by mohl dávný Australan o něčem takovém vědět, když jeho oblečením byla bederní zástěrka?

3. Technické a technologické objevy ne zapadající do rámce tehdejší doby

Do tehdejšího stupně poznání a kultury. Znázornění těchto věcí předbíhá svou dobu do úrovně dnešního a budoucího století. Například Indické legendy popisují i údaje o principech pohonu tryskových motorů a materiálech nutných pro výrobu vzdušných vozů – popisované stroje jsou nazývány Vimany. Popisují 407 různých materiálů, které ještě ani dnes nejsou běžné.

Mayové popisují, že bůh přilétal a odlétal létacím strojem a vždy sebou přivážel nové a důkladnější informace. Brával s sebou do kosmu mladé Maye a po čase je zase důkladně vyškolené vracel. Z nich pak vzešli kněží, matematici, filozofové a hvězdáři.

Sumerská civilizace vznikla náhle a neočekávaně. Daly nám řadu vynálezů, které dodnes využíváme – kolo, matematiku, medicínu, písmo....Zvláště v oboru astronomie předběhli svou dobu. Znali sluneční soustavu, včetně planety s dlouhou elipsovitou dobou oběhu, o které se teprve dnes začíná hovořit.

Ze všech pramenů, které jsou zde jen částečně zmíněny, lze vyvodit závěr, že „mimozemské bytosti“ provázejí lidstvo od jeho počátku. Vždy nějakým způsobem zasahovali do lidských dějin. Často však šlo o časově i místně omezené působení.

Mimozemšťané a Ufo dnes.

 

V dnešní době stále stoupá počet hlášených pozorování Ufo a kontaktů s mimozemšťany. Za poslední desetiletí přibylo tolik nových poznatků, potvrzujících možnost návštěv a působení cizích inteligencí na Zemi, že i vědecký svět je pomalu nucen začít se zabývat otázkou Ufo. Je mnoho pozorování létajících Ufo, mnoho únosů do Ufo s cílem odebrat vzorky tkání či pokusů o oplodnění a odebrání lidských vajíček a embryí. Často si mimozemšťané vyberou člověka, kterému předávají zprávy pro náš svět. Byli pozorováni při vytváření kruhů v obilí a mnoho dalších pozorování.

V roce 1991 provedla organizace ROPER průzkum mezi obyvatelstvem, aby zjistila počet domnělých únosů do Ufo. Výsledek šetření byl překvapivý. Celá 2% Američanů mají zkušenosti, nebo zážitky, které lze zahrnout do kategorie únosů do Ufo. Badatelé se tím začali zabývat a americký psychiatr Dr. John Mack – nositel řady cen za odborné práce prověřoval 50 unesených osob pomocí hypnózy. Dr. Mack tvrdí, že lidé mají zaznamenán únos jako reálný zážitek, nikoli jako sen, výmysl či halucinaci. Navíc se výpovědi mnohých shodují i v detailech, přestože se sledovaní lidé nemohli znát.

V okamžiku únosu dochází ke ztrátě pojmu času, nastává zmatek a poté ztráta vědomí. Stejně jsou také popisovány humanoidní bytosti, které únos provádějí. Výška asi 1 m, velká hlava, žádné uši, neznatelný nos, dlouhé ruce se třemi až čtyřmi prsty, tenké nohy, beztvarý hrudník. Bytosti mají ohromné tmavé oči, bez panenek a duhovky. Velká část postižených tvrdí, že bylo hrozné dívat se bytostem přímo do očí. Prý to byl zážitek horší, než fyzický teror. Některé únosy byli i před svědky.

U mimozemšťanů se velice často setkáváme s tím, že odůvodňují své kontakty s lidmi zájmem o jejich budoucí blaho. Hovoří o návratu k Bibli, Bohu míru, lásce a své úloze nám v tom pomoci. Do tohoto hnutí se snaží postupně zapojit všechny obyvatele Země,aby byla Země sjednocená a mohl se zjevit jejich nejvyšší velitel AVATAR Kristus. (poselství přijaté od Voodoka velitele lodi „Křišťálový zvon“) ( Podoba jména i myšlenky s filmem Avatar nebude jistě náhodná, ale bude přípravou lidí na Nový věk.)