Andělská magie a jejich vyvolání

20.05.2011 15:58

Andělská magie vibruje ve vysokých frekvencích. Abyste se na ni snáze vyladili a úspěšně vyvolali anděla, měli byste se připravit očistnými rituály jako je:

 • Půst koupel, modlitba. Půst by se neměl přehánět, stačí jednodenní.
 • Měli byste se vyhýbat návykovým a stimulačním látkám a nejíst např. cibuli, česnek.
 • Je důležité pít bylinné čaje a nálevy např. fenyklový, heřmánkový, mátový.. tyto bylinky můžete přidat také do své očistné koupele. Provoněná koupel spolu se světlem svíce je ideální přípravou na andělskou magii.
 • Pěticípá hvězda neboli PENTAGRAM je odvěkým symbolem ochrany a štěstí.
 • Představuje PĚT SMYSLU, ČLOVĚKA jako Mikrokosmos a obraz Boží.
 • Používá se při rituálech k vytvoření ochranného kruhu síly. Před vyvoláním zkoncentrujte a udržujte tvůrčí duchovní energii.
 • Vyvoláním ČTYŘ VELKÝCH ARCHANDĚLU pomocí čtyř svatých hebrejských jmen boha navozuje spojení se silami přírody, živlů, čístí auru a naplńuje ji božským světlem.
 • Tento rituál se tradičně začíná vykonáním SVĚTELNÉHO KŘÍŽE.

SVĚTELNÝ KŘÍŽ

Světelný kříž je velmi účinným Kabalistickým cvičením pro posílení AURY a koncentraci ENERGIE! Tradičně se vykonává před vlastní magickou prací, hlavně při vymezování MAGICKÉHO KRUHU.

 1. Postavte se tváří k Východu a představte si nad sebou jasné bílé světlo. Zvedněte
 2. PRAVOU RUKU nad HLAVU a za následujících slov si stáhněte světlo dolů ke svému ČELU. " Tvé, ó Pane...."
 3. Procítíte, jak vám světlo naplňuje HLAVU a za následujících slov je VEĎTE PŘÍMKOU, níž TĚLEM, až k NOHÁM .. "Je království...."
 4. Procítíte , jak vám světlo NAPLŇUJE celé tělo a Vytáhněte ho RUKOU vzhůru k pravému RAMENI a řekněte: "Síla"
 5. TÁHNĚTE proud světla napříč k LEVÉMU RAMENI a řekněte: A Sláva...
 6. Nyní sepněte RUCE u srdce a prociťte jak VÁMI PROZAŘUJE velký Světelný kříž a řekněte:"Navždy. Amen. "
   

VYMEZENÍ MAGICKÉHO KRUHU

 1. Po vykonání SVĚTELNÉHO KŘÍŽE se postavte tváří k VÝCHODU a proveďte hlavní část rituálu pentagramu, která spočívá ve vytvoření Magického kruhu.
 2. Jednu ruku vztyčte směrem k bodu lehce nad hlavou. Nakreslete jím PENTAGRAM jednou nepřerušovanou čarou, přičemž začnete dole v levém rohu a představujte si ji jako čáru OHNĚ!
 3. Ukažte do STŘEDU ZÁŘÍCÍHO PENTAGRAMU a hlasitým sebevědomým hlasem proneste: "Ve jménu Všemocného JE-HO-VA a archanděla RAFAELA, prince vzduchu, kreslím tento kruh na východě".
 4. Se stále zvednutou paží se obraťte k JIHU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nyní stejným způsobem nakreslete další pentagram. A opět ukažte do středu a proneste:"Ve jménu Všemocného A-DON-AIE a archanděla MICHAELA, prince ohně kreslím kruh na jihu!"
 5. Se zvednutou paží se obraťte k ZÁPADU a nakreslete čtvrtinu OHNIVÉHO KRUHU. Nakreslete Pentagram , opět ukažte do středu pentagramu a proneste: "Ve jménu Všemocného E-I -JAJ a archanděla Gabriela, prince vody, kreslím tento kruh na západě"
 6. Se stále zvednutou paží se nyní obraťte k SEVERU a nakreslete čtvrtinu Ohnivého kruhu. Nakreslete Pentagram, a řekněte: "Ve jménu Všemocného A-GU-LA a archanděla URIELA, prince země, kreslím tento kruh na severu."

Když jste nakreslili magický kruh, můžete vyvolávat ARCHANDĚLY, aby vám vytvořili mocný posvátný prostor.

Zvedněte pravou paži, obraťte se opět k Východu, vykonejte OHNIVÝ kruh,který bude nyní mít na každé světové straně planoucí hvězdu. Otevřete náruč dokořán a proneste:

"Přede mnou RAFAEL" (představte si jasné žluté světlo s fialovou aurou).

"Za mnou GABRIEL" (představte si jasně modré světlo se oranžovou aurou)

"Po mé pravici MICHAEL" ( představte si jasně rudé světlo se zelenou aurou).

"Po mé levici URIEL" ( představte si jasně zelené světlo s rezavou aurou)

" Nade mnou OTEC " (představte si palanoucí hexagram - šesticípou hvězdu složenou ze dvou vzájemně spletených trojuhelníků)

"Pode mnou MATKA" ( opět si představte planoucí hexagram) .

"Ve mně věčný plamen"

Nyní jste vytvořili Posvátný prostor, díky němuž můžete bezpečně vyvolat anděla podle vlastního výběru.
VYVOLÁNÍ LAHABIELA - anděla ochrany

V posvátném kruhu můžete vyvolávat jakéhokoliv ANDĚLA. Na vyzívání neexistuje jednoznačný návod. Nejdůležitější je, aby zvolená slova rezonovala s vaším úmyslem a byla upřímná. Níž uvádím vyvolání anděla Lahabiela, který se tradičně přivolává k vypuzení zlých duchů. Rituál by se měl vykonávat v neděli za úsvitu.

"Ve jménu Jediného Všemocného Stvořitele Veškerenstva, Tě vyvolávám, velký anděli LAHABIELI, jako anděla ochrany, abys střežil a odvracel ode mne všechno zlo a já mohl /a kráčet cestou lásky bez ohrožení a škod. Z celého srdce ti za to děkuji, ve jménu VŠEMOCNÉHO."

Je vyzívání hotovo, Rituál zakončíte, SVĚTELNÝM KŘÍŽEM.