Meteory a meteority

Ve sluneční soustavě se potuluje spousta smetí. Prachové a plynné ohony, tyto velkolepé ozdoby komet , za sebou zanechávají prachovou stopu. Planetky kometární ohony sice nemají, ale  někdy se navzájem srážejí a pak se po sluneční soustavě rostrousí jejich kamenné a železné úlomky. Některeré z těchto malých tělísek - meteoroidů - a kometární prach dopadají do zemské atmosféry. Menší úlomky shoří v ovzduší a zanechají za sebou svítící stopu napříč oblohou, které říkáme meteor.Větší úlomky přečkají žhnoucí průchod atmosférou a dopadnou na zemský povrch jako meteority.

Druhy meteoritů: Meteority mají rozmanité složení podle svého původu ve sluneční soustavě. Obrázky ukazují (zleva doprava) příklady meteoritů ze železa, hornin a směsi těchto složek.

  • Železný meteorit
  • Kamenný meteorit
  • Kamenoželezný meteorit

Kosmické trosky:

Tyto děti se směly vyšplhat na meteorit Willamet, který je nyní vystaven v Americkém muzeu přírodní historie v New Yorku. Patnáctitunový kus železa a niklu dopadl na Zemi před tisíciletími, na konci své pouti vesmírem, trvající miliardy let.