Seznam bájných tvorů

27.04.2011 13:02

Antaios – obr nezdolné síly
Echidna – příšera napůl žena, napůl had
Empúsa – příšera v Hádově říši
Fantasos – zjevoval se jako přízrak
Fénix – ohnivý pták
Giganti – obludní dlouhovlasí obři
Alóeovci – synové Alóea
Efialtés – největší obři
Ótos – největší obři
Alkyoneus
Klytios
Porfyrión
Enkelados
Polybótos

Gorgony – příšery, sestry Graí
Euryalé
Medúsa – jediná smrtelná Gorgona
Sthenó
Graie – příšery, sestry Gorgon
Harpyje – příšery
Hekatoncheirové – storucí, padesátihlaví obři
Briareós
Kottos
Gyés
Hydra – obluda s hadím tělem a devíti dračími hlavami
Charybdis – mořská obluda
Chiméra – příšera
Chrýsáór – obr
Kákos – obr nestvůrný
Kentauři – napůl muži, napůl koně
Eurytión – nejsilnější z Kentaurů
Folos – Kentaur
Cheirón – Kentaur
Nessos – Kentaur
Kerberos – trojhlavý pes,strážce vchodu do podsvětí
Kúréti – horští démoni z Kréty, ochránci Dia
Kyklópové – obludní obři s jedním okem
Polyfémos – Kyklóp
Ládón – příšera – stohlavý drak,ochránce zlatých jablek v zahradě Hesperidek
Laistrygonové – národ lidožroutů – obři
Lamia – příšera v Hádově říši
Mínotaurus – netvor-člověk s býčí hlavou či býk s lidským tělem, syn královny Pásifaé, uzavřen v Labyrinthu na Krétě
Orthos – pes dvouhlavý obludný
Ophiotaurus - vodní příšera, býk s hadím ocasem
Pégasos – okřídlený kůň, vyskočil z hlavy Medúzy když ji Perseus usekl
Pýthón – drak s hadím tělem
Satyrové – horští a lesní démoni
Marsyás – Satyr
Sfinx – obluda se ženskou hlavou, lvím tělem a ptačími křídly, kdo neuhodl její hádanku, toho svrhla do propasti
Siréna – obludy s ženskou hlavou a ptačím tělem
Skylla – mořská obluda
Stymfalský pták – pták schopný střílet svá ocelová brka
Talós – měděný obr
Tityos – obrovský syn Gaie
Týfón – hrozný obr