Exorcismus a čištění

27.04.2011 13:56

Ač má být tato technika založena na přímé víře a využívají ji křesťanští kněží- exorcisté, tak já tento název využiji, jelikož není v mém provedení exorcismus kněžský, avšak využívám různých stejně, ne-li více, působících prostředků a postupů.

Využívám především egyptskou magii, avšak vždy k problému přistupuji individuálně. Užívám tedy pomoci andělských bytostí světla a lásky, energetických vírů, magických očistných technik a vykuřování spolu se svěcením, pomocí energeticky připravené svěcené vody.

Jedná se tedy o exorcismus nejen míst a předmětů, avšak i o čištění daných míst a předmětů spolu s nabitím pozitivní a tvořivou, konstruktivní energií. K tomuto účelu využívám mnohé techniky, hlavní je však reiki s pomocí vyšších bytostí a magických technik.

Vhodná místa pro tuto techniku jsou staré budovy, předměty, jež užíval zemřelýObrazek člověk, místa jež ve vás probouzí hrůzu, navozují vám nepříjemné pocity. Taktéž jsou to místa, na nichž došlo k vraždám, sebevraždám, či jiným nežádoucím podnětům.

Nemusí zde být přítomna pouze nějaká nižší bytost, avšak se zde mohou nacházet tzv. energetické otisky, které vznikly při stresových, či krizových situacích. Mohou být také způsobeny osobou, jež vyzařuje příliš nízké, negativní energie.

Těmito osobami mohou být psychicky narušené osoby, lidé, kteří užívají návykové látky, dále také osoby s narušenou či poškozenou aurou, ti, jež užívají černo-magických technik atd.

Tyto otisky jsou většinou zanechávány na předmětech, či lidech, kteří se vystavili jejich působení, úzkému kontaktu, nebo přímo samotnému vlastnictví.

Nejlepší je se těmto lidem vyhýbat, avšak jste-li nuceni v tomto kontaktu s nimi zůstávat, pak je vhodné očišťování a svěcení těchto prvků zcela žádoucí.

Zde je však nutné tyto úkony doplnit i učením se preventivním technikám a základnímu energetizování.

To se však týká převážně osob, jež jsou v kontaktu s "otiskovými lidmi", avšak i těch, jež o tuto danou věc jeví zájem.

Obrazek

V případě zájmu nabízím i INICIACI VĚČNÉHO ANDĚLSKÉHO SVĚTLA, jež vám opravdu dopomůže k nádhernému životu. Dopomáhá ke změně nejen vaší, ale i vašeho okolí, nabízí vám možnost krásného daru, jež nic nestojí, avšak způsobí radost a naplnění, nejen energií, avšak i láskou a harmonií.

Přivtělené duše

Více než často se o bjevují případy, kdy je v auře člověka usazená bytost, jež se tzv. přivtělila. Dle tohoto aktu se nazývají inkarnáty. Důvodů přivtělení je opravdu velké množství. Je také třeba vědět o jakého inkarnáta se jedná.

Nejčastěji jde o přivtělení z důvodu nedostatečné ochrany => poškozená aura a její celistvost.

Inkarnované duše se živí z životní síly člověka, čímž mu způsobuje otupělost, slabost a v posledním případě i nemoci. Otupělostí a slabostí, která může být takto způsobena, dochází k ochromení celé "imunity" duchovního systému. Stává se to však u těch případů, kdy se člověk nezačíná léčit a to nejen své tělo, ale i svůj energetický systém.

Neprovádíme-li pravidelně energetické očisty (sebe-čištění, reiki, atd.), tak nám hrozí napadení tímto inkarnátem a to i několika.

Je-li oslabeno jedno z našich těl, projeví se to i ostatních. Tím, že se nemoc projeví na fyzické úrovni, tak je to ten nejvyšší stupeň varování, které náš živoucí systém dokáže vyprodukovat.

Hovoříme-li však o nemocích, jež způsobují inkarnáti, tak jde převážně o psychické potíže

ð schizofrenie

ð paranoia

ð deprese

ð stres

ð toxikomanie

ð gamblerství

ð atd.

Lze však také zpozorovat (spíše okolím), že velké množství projevů přivtělení je signalizováno větší změnou chování a osobnosti- "jako kdybych to už nebyl já."

Osobnost se však mnění v závislosti na druhu inkarnáta.

Druhy přivtělených duší:

1) Velké citové pouto- jsou to duše, které nechtějí opustit své milované pozůstalé;

ovlivňují osobu, ke které se přivtělili, ta vnímá jejich žal a je ovlivněna jejich myšlením- duše jej nevědomky ovládá.

2) Stydlivé duše- stydí se za to, jak žili, jelikož již nemají tělo a vše je bez těla viditelné;

jsou s osobou v auře proto, aby nemuseli kvůli tomu, co provedli odejít na místo sjednocení; osoba vnímá jejich energii a smýšlení.

3) Bloudící duše- nevědí co mají dělat, nejsou si vědomi ani toho, že jsou mrtví a proč nemají tělo; sní svůj život tak, jak jej prožili, vidí to, co udělali- žijí jakoby ve snu- zažívají něco, čemu se říká peklo inkarnováním se k někomu získávají opět fyzickou podobu a její smysly; může jich být i více; ovládají tělo podle svého; hlavními příznaky těchto duší jsou cizí hlasy v hlavě, nebo promluvení cizím hlasem.

4) Materialisti- lpí na svém majetku, který získali za svého života; přivtělují se, aby mohli užívat svůj majetek; hájí svůj majetek, byl-li po jejich smrti získán podvodem atd.

5) Závislé duše- za svého života to byli závislí lidé na alkoholu, drogách, či jiných velmi návykových činnostech- sexuální deviace. Vysedávají na svých oblíbených místech- hospoda- chtějí-li, tak se přivtělují do osob, aby opět vychutnali své opojení; uspokojují své sexuální deviace u jim podobných deviantů, atd…

6) Pomstychtivé duše- bylo-li jim ublíženo a jejich myšlenky na pomstu jsou i po smrti, tak se inkarnují k tomuto člověku a ovládají jej, snaží se jeho vůli naprosto vymazat; nutí mu své názory, orientaci,…; přeměňují osobnost a její plány; inkarnuje-li se viník dříve, tak začíná jeho týrání znovu- nutí jej k sebe-destruktivnímu chování;

Zajatci- jsou to zajatci času a prostoru, vězí v nejnižší astrální sféře, jsou zatěžkáni tíhou svého života; přivtělují se a žijí s vlastní ublížeností a s vlastním sobectvím, strachem, násilím a závistí; kdykoli chtějí, tak odcházejí; ty, které posednou, tak se jich nevzdávají a živí se jím; posedlí končí na psychiatrických léčebnách, jelikož slyší hlasy a myšlenky, vyzařují svoji i inkarnovanou energii; posedlému ubližují.

8) Nízcí- jsou přivedeni z ještě nižší úrovně, než je Země, jsou přitahování zákonem přitažlivosti energetickým mostem, který vytvoří osoba, jež má velmi negativní RNK- informační pole; touto negativitou je brutalita, sadismus, bezcitnost, tělesné Já; tím, že se inkarnát prolne s osobou tohoto pole, mu ucpe na všech úrovních komunikační kanály a čakry =>těžká onemocnění- AIDS. Jde zde však o kolektivní zavinění lidstva- jelikož např. AIDS => proměna milování na zvrhlý sex.

Pomocí individuálních technik lze tyto inkarnáty odstranit a tím navodit opět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, jelikož jsou tito inkarnáti přitahování podobností a poutem, tak těchto podobností je vhodné se zbavit, jelikož je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.

Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pro čištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik.

Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkové detoxikaci, zklidnění a zharmonizování.

 

Zdroj: https://poltergeist.zjihlavy.cz/c1-exorcismus-a-cisteni