Elfové

27.04.2011 12:43

Umelecké stvárnenie elfa ako démonickej lesnej bytosti.
Elfovia (zo staroangl. aelf) sú rôzne typy čarovných duchov v germánskom bájosloví.
V islandskom diele Snorra-Edda (1220 - 1230) sa rozlišujú svetelní elfovia (ljósálfar) a tmaví elfovia (døkkálfar alebo svartálfar), ale celkovo nordické pramene opisujú elfov rôzne: raz sú to duchovia mŕtvych, inokedy domáci a ochranní duchovia a pod.
V neskoršom období sa začali chápať ako démonické bytosti, ktoré prinášajú chorobu, nešťastie a vydávajú zvádzavý spev.
V Anglicku a Nemecku (Bratia Grimmovci) sa chápali ako prchaví zlomyselní (i keď nie nevyhnutne zlí) škriatkovia. V Anglicku zároveň často splývali s fairies (víly, čiže ženskí duchovia, spravidla okrídlení), ale úplne na začiatku - v predkresťanskej ére - asi znamenali lesných duchov Keltov a podobne. William Shakespeare a Michael Drayton v alžbetínskej dobe definitívne zaviedli chápanie elfov jednoducho ako drobnučkých ľudí (často veľkých ako hmyz), ktorí sa neskôr zobrazovali so špicatými nosmi. Boli však aj spisovatelia, ktorí si elfov predstavovali ako bytosti normálnej veľkosti.
Fantasy
J. R. R. Tolkien, ako odborník na stredovekú literatúru, sa vo svojich dielach (napríklad Pán prsteňov) však vrátil k ponímaniu elfov ako ljósálfar a podáva ich ako svetelné, božské, inteligentné bytosti ľudskej veľkosti. Toto chápanie potom prevzalo aj veľa ďalších autorov fantasy.
Pokiaľ sa máme pokúsiť o stručné popísanie elfov z dnešných prameňov, vyzerali by asi nasledovne:
Postava vysoká, štíhla, krásna tvár, inak viac-menej ako ľudia. Typické pre elfov sú veľmi dobre vyvinuté zmysly (sluch, zrak)
Elfovia sa vyznajú v prírode a snažia sa ju chrániť ako svoj domov. V hrách sa často stotožňujú s rôznymi druidmi
Výzbroj v boji je prevažne luk či zahnutý meč, ale nie všetci sú bojovníci a môžu sa vyznať v mágii
V diele Pán prsteňov sa vyskytujú v dvoch oblastiach - Lothlórien (skrátene Lórien), a Vododol (ang. Rivendell, elf. Imladris). V tolkienových dielach sú Elfovia vždy popísaní ako kladné postavy.
Názvy v iných jazykoch
Nemecko: Elfe, Elb, Alb
Anglicko: elf, addler
Island Álfar, Álfa-fólk
Škandinávia: Elle
Švédsko: alv, alf, ako aj älva "ženský elf" alebo "víla"