7. NAAKUMULOVÁNÍ ENERGIE HOJNOSTI

01.04.2011 16:19

Pokud chcete naakumulovat energii hojnosti, doporučujeme stejným způsobem vdechovat do pánve jemné zlaté světlo podobné teplé mlze. Následně tuto energii vydechujte jako teplou mlhu do celého těla a vědomí a v duchu ji nechte jakoby zaplavit celý prostor svého života nebo naplnit myšlenkovou formu (záměr), kterou chcete zrealizovat, zhmotnit ve fyzické realitě. Bytosti upozorňují, že se musíme postupně naučit zhmotňovat svá přání, je to součást našeho výcviku na této planetě.