6. AKUMULACE LÉČIVE ENERGIE

01.04.2011 16:19

Pokud chcete akumulovat čistící, posilující a životadárnou energii (může Vám velmi dobře sloužit celý měsíc!), v jakékoliv fázi meditace doporučujeme vědomě nadechovat energii do pánve s představou, že ji vdechujeme či nasáváme z těch nejvyšších zdrojů a akumulujeme ji v pánvi. Odtud ji během výdechů necháme proudit do celého těla i do lebky a svého vědomí. Energetická centra v oblasti pánve a podbřišku jsou k tomuto "nasávání" všeobecně velmi vnímavá a budou snadno energii akumulovat a jejich vlastní vibrace se zrychlí. Pokud chcete sebe sama či jiné léčit, doporučujeme vtahovat do pánve zářivě bílou a bledě modrou energii a s několika dechy pánev doslova proměnit v kosmický bazén hojivého Světla. Tím si vytvoříte v pánvi silný rezervoár léčebné síly, kterou pak můžete během dalších výdechů v průběhu meditace (ale i dalších dnů, týdnů!) distribuovat do libovolných míst ve svém organismu či vědomí nebo ji můžete vést např. přes paže a dlaně nebo distančně výdechy na dálku či do fotografie do libovolných osob (zvířat, rostlin...). Tato metoda také vyčistí velmi rychle celou oblast Vaší sexuality a partnerských vztahů od nežádoucích kódů a omezujících programů, které mohou mít libovolný původ (nevhodné energie předků, problematické vlivy minulých vtělení, negativní imprinty morfického pole rodiny a výchovy, přejaté cizí myšlenkové formy, astrální paraziti atd...).