10. LÉČENÍ

01.04.2011 16:21

Během úplňkové meditace můžete léčit dálkově i jiné lidi nebo jakékoliv bytosti (zvířata, rostliny). Existují velmi účinné techniky předávání velkého množství rychle vibrující energie na dálku. Tyto techniky channelingově přijímá PCH od Bytostí Světla. Jde vesměs o kombinaci jednoduché vizualizace s dechovými technikami. Jak říká PCH, "čím jednodušší technika, tím bývá účinnější". Jsou to tedy techniky, které se dokáže naučit používat každý, kdo má jen trochu zájem a chuť... Země v současnosti přijímá nesmírné množství energie a její pole vibrují již daleko rychleji než např. před rokem nebo 5ti lety. K účinnému přenosu léčivé energie lze proto použít dnes již zcela jiné mentální technologie, než ještě nedávno bylo možné. Využijme toho! Tyto metody jsou daleko účinnější než ty, které jsme doposud měli k dispozici (jistě, díky za ně, ve své době byly potřebné). Vše se ale vyvíjí a nelze ustrnout. V Japonsku byl např. vyvinut systém "REIKI". Ve skutečnosti jde jen o malou a zjednodušenou část technik, přejatých ze starého tibetského lamaistického systému, který opět přímo čerpal z pradávného šamanského systému BON-PO, který je opět jen zlomkem supersystému z doby Bdění (asi před 10 000 lety). "KI" znamená prostě energie, je to pojaponštěný čínský pojem označující pránu a životní sílu "CHI". ( Odtud CHI- KUNG...) Toto slovo je mantrického původu, vychází z mocné zvukové mantry KCH. Ta byla šamany v Asii (ale i v Africe, Amazonii atd...) používána po tisíciletí k rozproudění energie. Mnoho důležitých slov označujících klíčové složky a hlavní síly Bytí má mantrický původ.
Během prudkých výdechů vede vnitřní vyslovování mantry "KCH" k silným pohybům energie odkudkoli kamkoli. Doprovodná vizualizace či záměr pak určí, odkud a kam se energie přemístí. Existují modifikace této mantry jako KCHA (obecně použitelná pro JAKÝKOLI přenos) a KCHU (zvedající energii páteřním kanálem nahoru). Z mantry (transformujícího prazvuku) KCHU vznikl pojem "energie KCHU, KU - později "KUNDALINI", označující sílu stoupající nebo proudící páteřním energetickým kanálem, zvaným v józe "sušumna nádi". Také šamani křováků a Pygmejů znají pojem "síla KU" a spojují jej s pohybem energie páteří vzhůru. REIKI býval účinný systém, byl během desetiletí ovšem velmi zatížen osobním energetickým balastem mnoha jeho "uživatelů", což je běžné u všech jakkoli používaných morfických energoinformačních polí.

Proto je v současnosti poměrně obtížně ho efektivně používat. Každý vytvořený energetický útvar má tendenci snižovat své vibrace, pokud dlouhodobě nabírá hrubé energie jakýchkoli programů, které ve své původní podobě existují ve "zvířecích" energetických polích a do lidské roviny jsou jen převedeny. Tyto programy nejsou vůbec "špatné", ale v lidské rovině mohou být napadeny negativními kódy, jakýmisi "viry" a jejich podoba je zdeformována. Jde o typické zvířecí programy z dolních čaker, které ve světě lidí na sebe berou podobu jako: společenská prestiž, hierarchie, silný strach z hmoty, vyjádřený patologickým strachem z "nedostatku" peněz a nutkavou neovládnutou touhou po jejich shromažďování za každou cenu, pocit osobní důležitosti, snaha o prožití nadřazenosti, zbožštění si doupěte, uctívání atd... Tyto programy jsou ve své výchozí podobě neutrální a vlastně pozitivní a zvířecí svět - a ani lidský - by bez nich prakticky nemohl vůbec existovat. Ale napadený "viry", které v nich a kolem nich mohou na lidské rovině existovat, vytvářejí příliš pomalé vibrace. Pokud jsou tímto druhem energie infiltrována libovolná energetická pole - morfické pole rodiny, národa, skupiny lidí, náboženské EGREGORY atd... - jsou zákonitě oslabována. Je nutné si uvědomit, že každé pole je především sumou svých uživatelů. Každý, kdo se na něj napojí, ho ovlivní. Realita funguje holograficky. Existují milióny morfických polí. Třeba na "Pole všech pijáků piva" se napojíte, kdykoli se napijete piva. Na "Pole křesťanství" se napojíte, když začnete uctívat křesťanské symboly nebo jim věnujete pozornost - energii. Každé toto pole sestává ze všech, kdo kdy byl a je na dané pole napojen. Každý do něj přispívá úměrně síle svého zájmu o toto pole. Většina lidských polí jsou směsi pozitivních a negativních energií. Ta, která sehrála roli v produkci velkého nebo dlouhotrvajícího utrpení, jsou odlišné povahy a napojení na ně je nebezpečným hazardem, protože se stala domovem "Dravců" - parazitní energetické formy života, na niž při různých příležitostech upozorňují Bytosti. Původně čisté pole se může stát skrze své uživatele po čase zkaleným a pomalu vibrujícím. Pole, při jejichž samotném vzniku již asistovali dravci, nelidské síly, se po čase vždy stanou základnou a domovem Dravců. Jaká pole to jsou? Jak správně uváděl šaman z Nazaretu: "to poznáte dle ovoce", které tato pole v minulosti přinesla... Pokud se napojíme na pole obsažená Dravci, do našich dolních energetických center (1.,2. a 3.) se automaticky "nahrává karma" dřívějších uživatelů tohoto pole, aniž jsme se fyzicky účastnili toho, co dělali nebo způsobili jiným. V praxi to funguje velmi prostě: "křesťan" do sebe nahrává karmu všech inkvizitorů a papežů, "novodobý nácek" karmu všech pohlavárů a pohůnků 3. říše... Samozřejmě se to do jisté míry vyvažuje karmou Matky Terezy nebo Sv. Jana z Kříže nebo všech "slušných nacistů", například těch, co ničili udání napsaná českými udavači, ale je to hazard. Tato pole byla přímo vytvořena Dravci a byla (a jsou) spravována Dravci. A od Dravců nelze čekat slitování či velkorysost, potřebují nutně získávat naši pránu, naši životní sílu a toho lze dosáhnout jen přímým nebo nepřímým rozséváním utrpení.
Trikem Dravců je umístit na "své stránky" nějaké zářivé, archetypálně přitažlivé, pozitivní logo (obraz Krista, dosažení nadlidského stavu - "nadčlověka") - a pak již řídit stránky po svém. O nic vyloženě negativního by totiž lidé neměli zájem. Člověk je vtělené Bytostné Jádro a to je ve své podstatě Nejvyšší Láskou. Proto je třeba člověka zmást a předložit mu negativní v masce pozitivního. Když se člověk nechá takto chytit, je následně používán Dravci a obírán o energii, určenou k jeho růstu, evoluci. Čím je jakékoliv energetické pole čistší, čím rychleji vibruje a čím méně je napájeno energiemi deformovaných programů z dolních center, tím těžší je pro Dravce se do něj dostat. Např. pole systému REIKI není rozhodně obsaženo Dravci, jen je oslabené, zpomalené - a to v době rychle se zvyšujících vibrací. Proto je dnes např. i v zemi jeho vzniku - v Japonsku - tak silný zájem o určité snahy o jeho inovaci (např. Pearl). Pokud jsou ovšem lidé motivovaní "získáním diplomu", koupením si "zasvěcení" nebo je přitahuje to, co zrovna vzbuzuje společenskou prestiž, je to právě "hit duchovní módy", nevnášejí do daného pole nic obohacujícího, naopak, jeho vibrace velmi rychle sníží. Neexistují tedy jednoznačně negativní ani pozitivní "duchovní" a společenské systémy, vše se neustále mění jako Život sám...
Energetické pole může být časem k nepoznání změněno. Každé pole je interaktivní, přijímá neustále energii "napojených" - a vysílá ji do nich ze sebe... Každé pole má svoji vlastní inteligenci, své osobní vědomí a podobá se bytosti. Každé pole má tendenci k sebezachování, ale mnohá se přesto rozpustí, nebo jsou pohlcena jinými poli. Žádné z morfických polí nebo egregorů nemá inteligenci srovnatelnou s inteligencí našeho Bytostného Jádra - naší duše. Ale mnohá mají mnohem vyšší inteligenci, než je lidská. Přesto je lze vnímat co do "bytostnosti" jako útvary "žijící" maximálně na úrovni zvířat nebo rostlin. "Duše" mnohých zvířat se ostatně velmi podobají takovýmto morfickým polím. Čím je pole čistší, či méně je zatížené", tím lépe nám slouží. Existují starobylá pole, která prakticky nejsou zatížena z toho důvodu, že se neustále mocně čistí. Mezi ně patří např. pole šamanských technik. Vždy je klíčové to, kdo jaké pole používá. Nejčistší a energeticky nejmocnější jsou samozřejmě ta pole, která nejsou používána jen lidmi (je zbytečné se zmiňovat o polích, užívaných lidmi a Dravci), ale která používají i Vyspělé Bytosti. Nejvýhodnější je pro nás tedy výhledově používat taková pole, na která jsou napojeny nejen lidské bytosti "zdola nahoru", ale na která jsou napojeny i Světelné Bytosti "shora dolů".

 

Takovými poli jsou jednoznačně např. šamanská pole, neustále energeticky a informačně podporovaná "Mistry z hvězd". Dokážou i spolehlivě odstrašit nežádoucí uživatele, nemají "společenskou prestiž", pokud byste šamana požádali o "certifikát" nebo "diplom", nakope Vás se smíchem do zadku... Šamanská "zasvěcení" jsou jen a pouze produktem tvrdé práce adepta na sobě a na místo matoucího a komerčně i jinak zneužitého slova "zasvěcení" bychom zde měli používat méně "duchovní" a "tajemný" výraz zvýšení energetické hladiny. Do světa skutečných šamanů navíc v podstatě nepronikne nikdo, kdo by svojí povrchností mohl dané pole vibračně "stáhnout dolů". V současnosti ovšem potřebujeme zároveň masový prostředek transformace a léčení... Nelze ovšem dost dobře v Amazonii založit města a postavit zde university, kde by přednášeli šamani... (Podobný pokus v Brazílii byl skutečně realizován založením "Santo Daime" - skončil fiaskem, šamany inspirované hnutí se změnilo v hierarchické dogmatické náboženství a školní ukázku vlivu snad všech "spodních programů".) Je nutné jít k Cíli zcela jinou cestou. Ve "vnějším prostoru" existují milióny silných "šamanů" – byt´ to nejsou v prvém slova smyslu "lidské" bytosti - nemusejí disponovat fyzickým tělem, nebo jsou jejich těla energetické povahy. Tyto bytosti mohou a jsou připraveny být našimi lektory. chtějí nás učit velkému umění existovat.
Je nutné, aby vytvořené pole, používané k léčení a transformaci, bylo pravidelně čištěno, propíráno a dotováno vyššími druhy energie, nezatížené vibračně nižšími programy a kódy, aby se nezpomalovala jeho vibrace. V tomto smyslu nám mohou Světelné Bytosti nesmírně pomoci. Základem nového funkčního systému léčení na dálku (i "na blízko" samozřejmě) musí být tedy systém, v jehož trvání jsou zainteresované Bytosti Světla stejně jako lidé. Vlivy "obou stran" by v poli, které tento systém vytvoří, měly být vyrovnané. Z 50ti % by měl být spravován lidmi, z 50ti % Bytostmi Světla. Tak vznikne velice účinný nástroj k ovlivňování Země ve smyslu systematického snižování míry utrpení na zemi a zvyšování míry soucitu a bdění na Zemi. Krok za krokem je možné vytěsňovat ze Země Dravce - tedy parazitní energetickou formu života. Dravci jsou svojí povahou anorganické bytosti, ale z organických bytostí si zvykli čerpat potravu v podobě energie. Obývají paralelní roviny existence, ale mají přesto stále velmi snadný přístup ke své "kořisti" - lidstvu. Není nutné tyto tvory démonizovat, je nutné se jich inteligentně zbavit.
Bytí je samozřejmě celistvé, ale v dané fázi svého vývoje se ještě stále nacházíme na úrovni určité duality. Jsou zde Bytosti Světla, které vytahují náš svět "vzhůru", zvyšují jeho vibrace - a jsou zde Dravci, kteří Zemi a lidstvo nesmírně oslabují - asi jako parazit hodující v těle hostitele - snižují vibrace tohoto světa už mnoho staletí. Jednou tuto dualitní úroveň zcela překonáme, ale v této chvíli jsme součástí reality, která je dualitní, ať již to chceme nebo nechceme. Samozřejmě naprosto nejde o to přesunout odpovědnost na "Dravce" - a konečně ani na Bytosti Světla! Jsme to my, kdo se pokaždé rozhoduje. Jsme to my, kdo aktivizuje svá energetická centra nebo je nechává napospas kódům, zdeformovaným programům - a kdo zpřístupňuje svoji existenci parazitním formám života.