1. RUŠENÍ OMEZUJÍCÍHO VLIVU

01.04.2011 16:14

Pokud se chcete zbavit nějakého omezujícího vlivu, můžete si v jakékoliv chvíli během meditace libovolněkrát vizualizovat, jak se na Vašich rukách nebo nohách rozpouštějí symbolická pouta, jako by se měnila v pěnu nebo v mlhu... Je to jasný signál směrem "nahoru" a Bytosti ho okamžitě zachytí. Jazykem vesmíru jsou vize, barvy a obrazy - a použití symbolu je v meditaci velmi účinné. Vše, co nám "svazovalo ruce" v pracovní oblasti nebo v jiné sféře, se jednoduše rozplyne i ve fyzické realitě, která je pouhým odrazem reality vyšší - energetické a vnitřní.